Informatie voor verwijzers

De criteria voor het verwijzen van een kind bepaalt u zelf! Als u als zorgverlener van mening bent dat een kind speciale tandheelkundige zorg nodig heeft, kunt u elk kind tussen 0 en 15 jaar naar onze praktijk verwijzen.

Redenen om te verwijzen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Preventief (bijvoorbeeld: jonge kinderen die geen tandartsangst hebben maar wel cariës)
  • Tandartsangst, naaldangst, of gewoon om wat voor reden: onbehandelbaar
  • Medisch gecompromitteerde kinderen
  • Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen
  • Kinderen met ADHD
  • Behandeling na een trauma

Op de eerste afspraak zien we de kinderen voor een intake. Deze sessie is bestemd om het kind te leren kennen en een behandelplan te maken. We behandelen in deze sessie nooit. Wilt u dit aan uw patiënten vertellen wanneer u de verwijzing naar onze praktijk met hen bespreekt?

Voor iedereen ( u, het kind, de ouders en voor ons) is het fijn als u een kind tijdig verwijst.

  • Als u een caviteit constateert in een kies bij een 2- of 3-jarige, is het niet aannemelijk dat dit element het redt tot de wisseling op 11 jarige leeftijd. Op de leeftijd van 3 jaar kunnen we kiezen vaak nog herstellen terwijl in dit voorbeeld op 5-jarige leeftijd de kans groot is dat we de kies moeten extraheren. Vaak moet dit dan juist gebeuren op een niet gepland moment.
  • Het is goed om te bedenken dat als u een caviteit in de mond ziet die door de mesiale/distale crista is gebroken, deze caviteit zich in veel gevallen al in de pulpa bevindt.
  • Ziet u 1 of meer caviteiten in de mond, dan is de kans heel groot dat er nog meer caviteiten gevonden worden na het maken van röntgenfoto’s.

Vanuit het oogpunt van preventie is het verstandig om zo vroeg mogelijk de eet- en poetsgewoonten van ouders en kind te kunnen bijsturen.

U helpt ons wanneer u ons uitgebreid informeert over het hoe en het waarom van de verwijzing.

Vaak worden wij alleen via de ouders en het kind geïnformeerd over de behandeling tot dan toe. Zij ervaren dit veelal anders dan u als verwijzer, het is goed om ook van u informatie te ontvangen over eerdere behandeling(en) en wat goed en minder goed ging. In principe behandelen we alle caviteiten en/of aandoeningen die we bij het kind tegen komen. Mocht u dit anders willen, geeft u dit dan duidelijk aan op de verwijsbrief.

Als u graag zelf de uitdaging aan gaat om het kind te behandelen, maar u bijvoorbeeld vragen heeft over de behandelplanning en/of de aanpak, neem dan gerust contact met ons op. Bij voorkeur via mail (info@puntgaaf.nl) met, indien beschikbaar, röntgenfoto´s. Wij denken graag met u mee.

Wij krijgen heel veel verwijzingen. Hierdoor lopen de wachttijden op. De meeste kinderen staan op de wachtlijst omdat ze kiespijn hebben. Het liefst helpen we deze kinderen allemaal dezelfde dag nog, maar dit is praktisch onmogelijk. Onder “spoed “ leest u hoe wij hier mee omgaan.

Vindt u dat uitstel van behandeling niet langer verantwoord is en ziet u geen mogelijkheid om het acute tandheelkundig probleem zelf op te lossen dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen samen naar een oplossing zoeken. Wij vragen van u dat uw diagnose recent gesteld is, omdat u het kind fysiek gezien hebt.