Algemene informatie

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn over de behandeling of informatie verstrekking, laat het ons dan weten. Wij kunnen leren van elke klacht en zullen het probleem zo goed mogelijk proberen op te lossen. Een gesprek kan vaak al verhelderend werken en veel onduidelijkheden wegnemen.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (NMT). De klachtenregeling van het NMT voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en biedt de mogelijkheid voor bemiddeling of formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Kijk voor meer informatie op www.nmt.nl
Het telefoonnummer van het TIP is 0900 2025012 (€ 0,15 per minuut).

Privacyregeling en geheimhouding: Patiënten informatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Klachten regeling

Wij vinden het fijn als u ons laten weten hoe u uw bezoek aan onze praktijk ervaren hebt. Van uw reactie kunnen we leren, en zo onze zorg en service verbeteren. Heeft u verbeterpunten, suggesties of complimenten? Laat het ons weten, alvast bedankt.

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts ( of tandarts-specialist). U waarschijnlijk ook. Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier gedaan heeft. Bovendien vinden wij het belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan samen zoeken naar een oplossing.

Onafhankelijk advies en informatie kunt u inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek plus belkosten). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

Natuurlijk hopen wij dat het gesprek tussen u en de tandarts het probleem oplost. Heeft u echter toch behoefte aan een derde onafhankelijke partij, dan kunt u een stapje verder gaan en uw schriftelijke klacht indienen bij de KNMT (https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk/wat-als-u-niet-tevreden-bent) . Onze praktijk is aangesloten bij deze beroepsvereniging. Een onafhankelijke klachtenfucntionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor 75 euro een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Uw klacht wordt dan door een commissie van 5 deskundigen beoordeeld. De Geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is. Indien de klacht gegrond is mag er een schadevergoeding toekend worden van maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk/wat-als-u-niet-tevreden-bent. Informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u vinden op https://www.allesoverhetgebit.nl Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) 0900 20 25 012. (0.90 per gesprek plus belkosten)

Klachtenformulier